Familiearchief

Familiearchief zum Vorde - Vortman(n) - Voortman

Duizend jaar familiegeschiedenis

900-1400

Nog voor de Burgen-verordening van 925 vestigt onze voorvader zich op het veld Purrenhagen (Bornhagen) dat later zal uitgroeien tot Vortmanns-Ort. Mogelijk is deze voorvader afkomstig uit het nabijgelegen Bottorf (Burgthorpe) of Schandorf (Sconondorf), die in 886 door vikingen verwoest zijn. Bij de verdeling van het land tussen twee kinderen in de 11e eeuw, ontstaat de toenaam `ton Vorde`, wonende aan de doorwaadbare plaats. Bij verdere opsplitsing in het begin van de 13e eeuw, wordt de toenaam vererfd en als familienaam gebruikt.

1400-1700

Het oudste document over onze familie dat bewaard is gebleven, dateert uit 1379.
Uit de 15e eeuw zijn acht documenten bewaard gebleven. Vanaf dat moment krijgen we de familierelaties steeds beter inzichtelijk.
Tot 1700 speelt de geschiedenis van onze familie zich voornamelijk af in Artland.

1700-1900

Vanaf de 18e eeuw zien we een toename van migratie. Familieleden gaan naar Holland, soms als seizoensarbeider, maar ook voor vast. Hieruit ontstaan nieuwe familietakken, zoals in Waterland (Voortman) en Oldambt (Vortman). In de 19e eeuw emigreren familieleden naar de Verenigde Staten van Amerika en ontstaat de familietak Illinois (Vortman).

1900-heden

Twee opeenvolgende wereldoorlogen hebben een grote impact bij alle takken van onze familie in Duitsland, Nederland en Verenigde Staten van Amerika.
De nu levende familieleden kennen veelal alleen het stukje geschiedenis van deze periode binnen hun familiekring en weten vaak niet dat de geschiedenis van hun familienaam al zo'n duizend jaar oud is.

Uw oude foto's en documenten

team, cooperation, planning-4503157.jpg

Meedoen

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u gesteld bent op uw oude foto’s of papieren van uw ouders of grootouders en deze niet af wilt staan.

Het is ook niet ons streven om originele documenten te verzamelen maar wel om deze te documenteren. Wij worden enorm geholpen wanneer u uw oude foto(‘s) en/of documenten wilt fotograferen of inscannen en deze met toelichting naar ons e-mailt. U behoudt zelf het origineel en tegelijkertijd kunnen wij het documenteren in ons archief.

Over wat

Wij zijn altijd op zoek naar foto’s en documenten van voor 1950. Bij documenten kunt u aan alles denken; certificaten, diploma’s, schoolrapporten, trouwboekje, familieberichten, bidprentjes tot en met notariële akten aan toe. Maar als u iets bijzonders heeft van na 1950, dan mag dat natuurlijk ook. Bij onze beeldbank kunt u een indruk krijgen wat wij zoal verzamelen aan beeldmateriaal. Twijfelt u of heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op.

Over hoe

Leg het document vlak neer op een contrasterende ondergrond (wit papier op donker hout bijvoorbeeld).

Licht wordt gereflecteerd op de lens van uw telefooncamera. Je krijgt óf veel omgevingslicht óf veel intense flits, wat resulteert in hotspots op de pagina, verblinding op glanzende afbeeldingen. Zorg voor voldoende (natuurlijk, wit) licht zonder schaduw.

Pak uw telefoon erbij en open de app Camera.

Houd het toestel rechts boven het document of foto en richt de camera erop.

Tik om een foto te maken.

Bijsnijden hoeft niet, wij zien graag de volledige afbeelding zonder dat er iets bijgesneden is.

laptop, human hands, keyboard-820274.jpg

Resultaat

Wanneer u een foto of scan naar ons stuurt, willen wij graag weten wat u ons gestuurd heeft. Weet u de volledige naam, geboorte en/of overlijdens datum en plaats van de betreffende persoon of personen? Wij zullen uw inzending (afbeelding en toelichting) archiveren. Wanneer het foto’s of documenten van overleden personen zijn dan kunnen wij deze publiceren in de Vortmes Saga of beeldbank. Als de personen nog leven dan hebben we toestemming nodig om het te mogen publiceren.

"De informatie over onze geschiedenis gaat verder terug dan ons geheugen. De Vortmes Saga kan hierdoor een verbinding maken met onze persoonlijke identiteit en deze versterken."

Vortmes Saga

Codex Inabsolutus

Alle gegevens over onze familie wordt verwerkt in de Vortmes Saga. Omdat nog steeds nieuwe informatie gevonden wordt, wordt de Vortmes Saga nog steeds bijgewerkt. Elk nieuw puzzelstukje dat toegevoegd wordt, maakt het totale beeld steeds meer compleet en helder. Op dit moment bestaat de Vortmes Saga uit vier hoofddelen.

Meer informatie over het auteursrecht en bronvermelding.

1. Proloog

De Proloog beschrijft het algemene deel over het onderzoek, de betekenis, schrijf- en ontstaanswijze van de familienaam en een beschrijving van het Vortmanns-Ort. Daarnaast is een overzicht opgenomen over geraadpleegde bronnen. In alle delen zijn bronverwijzingen in de tekst opgenomen in voetnoten.

Deel 1: Proloog

Periode: circa 700-2000

Taal: Nederlands

Pagina’s: 270

2. Voorgeschiedenis

De voorgeschiedenis wordt geanalyseerd en beschreven in deel II. De vroegste geschiedenis is in 2010-2020 opnieuw onderzocht, aangevuld en waar nodig herschreven. De familiegeschiedenis is hier vooral herleid vanuit literatuurstudie en de verzameling van vroegste vermeldingen van Mimmelage in primaire bronnen.

Deel 2: Voorgeschiedenis

Periode: circa 700-1500

Taal: Nederlands

Pagina’s: 366

3. Levensbeschrijvingen

Het derde deel bestaat uit levensbeschrijvingen van enkele familieleden op chronologische volgorde. Dit betreft enerzijds personen waarover meer gegevens dan gemiddeld gevonden is en anderzijds studies naar familieleden waar aanvankelijk minder dan de gemiddelde hoeveelheid gegevens over teruggevonden is. Het derde deel bestaat – vanwege de omvang – uit meerdere subdelen.

Deel 3a: Levensbeschrijvingen

Periode: 1500-1700

Taal: Nederlands

Pagina’s: 426

Deel 3b: Levensbeschrijvingen

Periode: 1700-1800

Taal: Nederlands

Pagina’s: 374

Deel 3c: Levensbeschrijvingen

Periode: 1800-1900

Taal: Nederlands

Pagina’s: 179

Deel 3d: Levenbeschrijvingen

Periode: 1900-1950

Taal: Nederlands

Pagina’s: 124

4. Familieregister

Het vierde deel is het Familieregister die een samen­vattend overzicht geeft van gevonden familieleden met de naam Purrenhagen en Vortmann of een afgeleide schrijfvorm daarvan. Het Familieregister bevat een naamgenealogie en volgt de vererving van onze familienaam. Meerdere malen wordt deze vererfd via vrouwelijke lijnen, wat in een gangbare genealogie niet gevolgd zou worden. Mannelijke familieleden die een andere (boerderij/familie)naam aannemen, worden derhalve ook niet verder gevolgd in dit Familieregister.

Deel 4: Familieregister

Periode: circa 1400-2000

Taal: Nederlands

Pagina’s: 298

Translate